Hem

För tillfället har vi ingen kundmottagning!
Vid frågor, ring eller maila oss!

Information till våra kunder

Den 7 Juli 2019 så brann det i våran lokal på Jakobsbergsgatan. Skadorna är omfattande och
medför att vi inte kan bedriva vår vanliga tvättverksamhet som vi har gjort i 17 år.

Har ni haft inlämnade plagg hos oss så är de med största sannolikhet skadade.
För att ni ska få ersättning så rekommenderar vi att ni gör följande:
• Behåll kvittot från Pennemos. Det är erat bevis för att ni har kläder som har lämnats in hos oss.
• Ta kontakt med erat försäkringsbolag. För privatpersoner är det hemförsäkringen som gäller. Hemförsäkringen ska stå för allt förutom självrisken.
• Pennemos försäkringsbolag ska sedan stå för er självrisk. Har ni ingen hemförsäkring så står Pennemos försäkringsbolag för hela skadan.

Information to our customers

On july 7, 2019 our place at Jakobsbersgatan got damaged by a fire. Since the damage is com-
prehensive we cannot carry out our regular washing operations like we have been the past 17 years.

If you already have handed in clothes and textiles it is most likely damaged.
To recive compensation we recommend that you do as follwed.

• Keep the reciept from Pennemos. The reciept is the evidence showing that you have handed in clothes at Pennemos.
• Please contact your insurancecompany. For private individuals the household insurancecom pany should cover the loss, except for the deductiable.
• Thereafter Pennemos insurancecompany will cover for your deductiable cost. If you dont have any private household insurance Pennemos insurancecompany will compensate for the total cost of the damage.

 

 
 
 
  
 

Skrädderi 

Tjänster

 

Erbjudande

 

Sveriges bästa tvätteri

Ett av Sveriges bästa tvätterier enligt SVEREA/IVF

Pennemos är ett familjeföretag med fem anställda
som servat företag, kommuner, landsting och privatpersoner med rena och fräscha textiler i över 53 år.
Läs mer om Sveriges bästa tvätteri

Erbjudanden

Kemtvätt

Kemtvätt

En modern kemtvättmaskin är ett slutet system med eget reningsverk. Det finns en destillator och ett filter som tar hand om all smuts och så mycket som 99.9% av vätskan återvinns till användning igen.

Den resterande delen samlas upp tillsammans med smuts och omhändertas sedan av VAFAB för vidarebefodran till SAKAB för destruktion. Ingen vätska eller smuts kommer ut i avloppet.

Mattvätt

Mattvätt

Du kan med förtroende lämna era mattor till oss på Pennemos med vetskap om att mattorna kommer tas om hand på bästa sätt.

Vi har sedan många år tillbaka ett samarbete med Orienttvätt AB som är ett auktoriserat matt tvätteri grundat 1938. Orienttvätt har även en stor lagningsateljé där alla typer av lagningar görs.

Referenser

Referenser och intyg

Pennemos intervju i VLT

Sedan vi tog över Pennemos kemtvätt för snart 15 år sedan har familjeföretaget satsat hårt för att verksamheten ska vara så miljövänlig som möjligt.
– Vi satte ribban 2003 och vi har hela tiden varit noga med miljön. Vi började rota i allt som hade med miljön att göra, förklarar platschefen.

 

Sveriges bästa tvätteri

Poäng och utvärdering utförd av SWEREA/IVF

 

Bildgalleri

Se bilder av vår verksamhet här.

 

Västerås Pennemos

Se en video av vår verksamhet.