Hem

Privat: Förstasidan-Top

Ett av Sveriges bästa tvätterier enligt SVEREA/IVF

Pennemos är ett familjeföretag med fem anställda
som servat företag, kommuner, landsting och privatpersoner med rena och fräscha textiler i över 54 år.
Läs mer om Sveriges bästa tvätteri

Kemtvätt

Kemtvätt

En modern kemtvättmaskin är ett slutet system med eget reningsverk. Det finns en destillator och ett filter som tar hand om all smuts och så mycket som 99.9% av vätskan återvinns till användning igen.

Den resterande delen samlas upp tillsammans med smuts och omhändertas sedan av VAFAB för vidarebefodran till SAKAB för destruktion. Ingen vätska eller smuts kommer ut i avloppet.

Mattvätt

Mattvätt

Du kan med förtroende lämna era mattor till oss på Pennemos med vetskap om att mattorna kommer tas om hand på bästa sätt.

Vi har sedan många år tillbaka ett samarbete med Orienttvätt AB som är ett auktoriserat matt tvätteri grundat 1938. Orienttvätt har även en stor lagningsateljé där alla typer av lagningar görs.

Referenser

Pennemos intervju i VLT

Sedan vi tog över Pennemos kemtvätt för snart 15 år sedan har familjeföretaget satsat hårt för att verksamheten ska vara så miljövänlig som möjligt. – Vi satte ribban 2003 och vi har hela tiden varit noga med miljön. Vi började rota i allt som hade med miljön att göra, förklarar platschefen.

Sveriges bästa tvätteri

Poäng och utvärdering utförd av SWEREA/IVF