Priser

Priser

Följande priser är ett urval från vår prislista.
Företag offereras på förfrågan.
Behöver du en offert?

Priser

Följande priser är ett urval från vår prislista.
Företag offereras på förfrågan.
Behöver du en offert?

Mattor, Gardiner, Dukar etc.

Typ

Pris

Kläder

Typ

Pris

Skrädderi

OBS! Skrädderiet är under ombyggnad på grund av branden och kan tyvärr inte ta emot arbete.

Typ

Pris

OBS: För ändringar som ej finns i prislistan uttages per timme 400:-
Minsta deb. 30:-