Kemtvätt

Kemtvätt

En modern kemtvättmaskin är ett slutet system med eget reningsverk. Det finns en destillator och ett filter som tar hand om all smuts och så mycket som 99.9% av vätskan återvinns till användning igen.

Den resterande delen samlas upp tillsammans med smuts och omhändertas sedan av VAFAB för vidarebefodran till SAKAB för destruktion. Ingen vätska eller smuts kommer ut i avloppet.