Utmärkelser

Utmärkelse, Sveriges bästa tvätteri

Nedan är poäng och utvärdering utförd av SWEREA/IVF där vi blir utnämnda till Sveriges bästa tvätteri.